KATEVO Servis, s.r.o.

KATEVO Servis, s.r.o.

náměstí 17. listopadu 1611
272 01 Kladno
IČ: 25724819

Informace o kanceláři KATEVO Servis, s.r.o.

Nabízíme zpracování daňové evidence, účetnictví a přiznání k dani. Možnost zastupování na úřadech. Možnost jednání na dálku (internet, pošta, kurýr). Komunikace v angličtině.

 

Daňová evidence:

  • peněžní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků, karty ivestičního majetku, záznamní povinnost k DPH, účetní závěrku a daňové přiznání.

 

Účetnictví:

  • hlavní kniha, účetní deník, kniha pohledávek a závazků, karty investičního majetku, záznamní povinnost k DPH, výsledovka, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, daňové přiznání.

 

Personální a mzdové agendy:

  • vedení mzdové agendy, zpracování přehledu pro Českou správu soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, nástup a výstup zaměstnance (včetně smluv), roční zúčtování mezd, potvrzení pro úřady (zaměstnanci).

 

Daně - daňová přiznání:

  • fyzických osob, právnických osob, DPH, silniční daň.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

KATEVO Servis, s.r.o. 

náměstí 17. listopadu 1611 

272 01 Kladno 

 

Lenka Kožíšková - jednatelka, tel. 734 820 617lenakozisek@seznam.cz

Eliška Kožíšková - tel. 733 349 656eliska.koziskova@pha.posta.cz

pevná linka: 312 245 321

 

 

 

Cena za služby KATEVO Servis, s.r.o.

dle ceníku poskytovaných služeb.

Kde nás najdete?